Theo thông báo IUH xét cấp học bổng Sinh viên vượt khó, hiếu học năm 2018 thì hiện tại đã có kết quả. Nay nhà trường chi tiền học bổng cho sinh viên vượt khó hiếu học và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2018. Xem danh sách tại đây.

Hướng dẫn nhận tiền:

Loading...

Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. Thời gian nhận tiền từ ngày 28/11/2018 đến hết ngày 28/12/2018. Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.

1. Đối với cơ sở chính: sinh viên nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán (tầng trệt nhà E, quầy số 1).
2. Đối với PH Quảng Ngãi: sinh viên nhận tiền tại phòng kế toán cơ sở.

Loading...