Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2018

Căn cứ Điều 115 Bộ Luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến cán bộ, viên chức, sinh viên toàn trường về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2018 như sau:

Loading...

1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch): Công chức, viên chức, sinh viên được nghỉ 01 ngày vào thứ Tư (25/4/2018).

2. Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5): Công chức, viên chức, sinh viên được nghỉ 02 ngày, từ ngày 30/4/2018 đến ngày 1/5/2018.
tb_41-page-001
Phòng Dịch vụ, phòng Quản lý Ký túc xá, Phân hiệu Quảng Ngãi, cơ sở Thanh Hóa và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng bảo vệ trực cơ quan trong thời gian nghỉ lễ. Phòng đào tạo, các đơn vị đào tạo bố trí lịch học bù những ngày nghỉ lễ để không làm ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung của toàn trường.

Loading...