Nhằm cập nhật thông tin Tân sinh viên (bên cạnh các thông tin các em đã cung cấp cho trường), Khoa ngoại ngữ đề nghị các em Tân sinh viên DHAV 14, CDAV19 thực hiện đầy đủ nội dung khảo sát sau:

Link khảo sát: https://goo.gl/tT4xoE

Loading...

Khi làm xong các em nhớ nhấn “Gửi” nhé!

Cám ơn các em.

Khoa ngoại ngữ IUH thông báo

Loading...