Khoa Tài chính – Ngân hàng IUH xin thông báo đến các sinh viên làm Khóa luận Tốt nghiệp (KLTN) lịch vấn đáp như sau:

1. Thời gian: ngày 24/5/2019

Loading...

– Buổi sáng: từ 7h30

– Buổi chiều: từ 13h00

2. Địa điểm:

Sinh viên xem chi tiết về thời gian (buổi sáng hay buổi chiều) và phòng vấn đáp của mình theo danh sách đính kèm phía dưới.

Chú ý:

– Các bạn sinh viên trong cùng một hội đồng cử đại diện 3-4 bạn có mặt lúc 7h15 (đối với ca sáng) và 12h45 (đối với ca chiều) đến gặp giáo vụ khoa Tài chính – Ngân hàng (V.2) nhận bài và nước uống mang lên phòng vấn đáp.

– Trang phục: đồng phục (có logo của trường)

~ File danh sách xem tại đây.

Nguồn: http://ffb.iuh.edu.vn
Ảnh: khoa TCNH

 

 

Loading...