Sinh viên Công Nghiệp

Mức thu học phí IUH năm học 2020-2021

15,997

Mức thu học phí của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) năm học 2020-2021

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh quyết định: Quy định mức học phí đối với sinh viên các hệ đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh năm học 2020-2021, áp dụng trong năm học 2020-2021 và thay thế các văn bản về quy định mức thu học phí trước đây liên quan đến nội dung trên. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, khoa, viện và toàn thể sinh viên đang theo học tại Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Với đại học chính quy, tuyển sinh năm học 2020-2021: 20 triệu đồng / năm (khối kinh tế), 22 triệu đồng / năm (khối công nghệ). Học phí sẽ đóng theo học kì (1 năm 2 học kì), và tính theo số tín chỉ của học kì đó. Với khối kinh tế: môn lý thuyết là 610 ngàn đồng/ tín chỉ; môn thực hành 790 ngàn/ tín chỉ. Với khối công nghệ: môn lý thuyết là 610 ngàn đồng/ tín chỉ; môn thực hành là 980 ngàn/ tín chỉ.

Các khóa tuyển sinh khác, vui lòng xem chi tiết trên hình.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.