Việc cấp Căn cước công dân gắn chip (CCCD) đang được triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người thắc mắc về thời gian làm loại thẻ này phải mất bao lâu.

Thời hạn cấp, đổi cấp lại Căn cước công dân được quy định cụ thể tại Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014. Cụ thể, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý CCCD phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trong thời hạn dưới đây.

Trường hợp cấp mới, cấp đổi

Loading...

– Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc.

– Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

– Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Trường hợp cấp lại

– Tại thành phố, thi xã không quá 15 ngày làm việc.

– Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

– Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Tuy nhiên, hiện nay việc cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip đang được thực hiện với số lượng rất lớn, dẫn đến quá tải. Vì vậy thời hạn cấp thẻ trên thực tế có thể lâu hơn so với quy định. Đồng thời, người dân có thể lựa chọn nhận thẻ qua đường bưu điện, nên phải tính thêm thời gian của dịch chuyển phát.

Loading...