Chỉ tiêu tuyển sinh tất cả các ngành năm 2018 của trường Đai học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh – Thông tin tuyển sinh đại học năm 2018 của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 tại cơ sở TP.HCM của trường tương đương năm 2017 là 6.970 chỉ tiêu, tuy nhiên chỉ tiêu từng ngành có một vài điều chỉnh so với năm 2017 do điều chỉnh theo nhu cầu thị trường lao động của một số ngành nghề trong những năm các tới.

Loading...

Nhà trường xác định chỉ tiêu riêng cho chương trình đào tạo đại trà và chương trình chất lượng cao. Các tổ hợp xét tuyển cũng như năm 2017. Đồng thời trường cũng áp dụng môn chính trong xét tuyển ở tất cả các ngành.
21587063_219172905285158_6128341142308772377_o
Các ngành tuyển sinh năm 2018 của trường cũng như năm 2017. Một số ngành sẽ tuyển theo nhóm ngành. Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật điện gồm 2 ngành: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Nhóm ngành kỹ thuật xây dựng gồm 2 ngành: kỹ thuật xây dựng; kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Nhóm ngành công nghệ thông tin gồm 4 ngành: công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, hệ thống thông tin.

Nhóm ngành công nghệ hóa học gồm 4 chuyên ngành: kỹ thuật hóa phân tích; công nghệ lọc – hóa dầu; công nghệ hữu cơ – hóa dược; công nghệ vô cơ – vật liệu. Nhóm ngành kế toán – kiểm toán gồm 2 ngành: kế toán; kiểm toán. Nhóm ngành tài chính gồm 2 chuyên ngành: tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp.

tuyensinh_iuh1

tuyensinh_iuh2

*Link fanpage (like, follow) : www.facebook.com/svIUH
*Link group hỗ trợ tuyển sinh 2018: www.facebook.com/groups/sviuh2018/

Loading...