Theo bảng xếp hạng “2019 Global MBA Ranking” của tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố gần đây, Mỹ có 6 đại diện góp mặt trong top 10 trường có chương trình đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới. Các trường còn lại thuộc Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Top 10 trường đại học có chương trình MBA tốt nhất thế giới - ảnh 1

Loading...

10. Trường kinh doanh Comlumbia – Đại học Columbia (Mỹ)

Học phí: 100 – 149 nghìn USD

Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 120 – 129 nghìn USD

Top 10 trường đại học có chÆ°Æ¡ng trình MBA tốt nhất thế giới - ảnh 29. Trường Kinh doanh Chicago Booth – Đại học Chicago (Mỹ)

Học phí: 100 – 149 nghìn USD

Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 120 – 129 nghìn USD

Top 10 trường đại học có chÆ°Æ¡ng trình MBA tốt nhất thế giới - ảnh 38. Trường Kinh doanh IE (Tây Ban Nha)

Học phí: 80 – 89 nghìn USD

Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 90 – 99 nghìn USD

Top 10 trường đại học có chương trình MBA tốt nhất thế giới - ảnh 4

7. HEC Paris (Pháp)

Học phí: 70 – 79 nghìn USD

Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 110 – 119 nghìn USD
Top 10 trường đại học có chÆ°Æ¡ng trình MBA tốt nhất thế giới - ảnh 56. INSEAD (Pháp)

Học phí: 100 – 149 nghìn USD

Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 100 – 109 nghìn USD

Top 10 trường đại học có chương trình MBA tốt nhất thế giới - ảnh 6

5. Trường Quản lý MIT Sloan – Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)

Học phí: 100 – 149 nghìn USD

Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 120 – 129 nghìn USD

Top 10 trường đại học có chương trình MBA tốt nhất thế giới - ảnh 7

4. Trường Kinh doanh London (Anh)

Học phí: 90 – 99 nghìn USD

Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 100 – 109 nghìn USD

Top 10 trường đại học có chương trình MBA tốt nhất thế giới - ảnh 8

3. Trường Wharton – Đại học Pennsylvania (Mỹ)

Học phí: trên 150 nghìn USD

Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 130 – 139 nghìn USD

Top 10 trường đại học có chương trình MBA tốt nhất thế giới - ảnh 9

2. Trường Kinh doanh Harvard – Đại học Harvard (Mỹ)

Học phí: 100 – 149 nghìn USD

Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 130 – 139 nghìn USD

Top 10 trường đại học có chương trình MBA tốt nhất thế giới - ảnh 10

1. Trường Kinh doanh Standford – Đại học Standford (Mỹ)

Học phí: 100 – 149 nghìn USD

Lương trung bình sau tốt nghiệp: 140 – 149 nghìn USD

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)

Loading...