UBND TPHCM vừa ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.
Hiện người sử dụng nước trên địa bàn TPHCM ngoài trả tiền mua nước sạch còn phải đóng 10% VAT và 10% ᴘʜÍ bảo vệ môi trường (thu trên đơn giá nước sạch). Tuy nhiên, từ ngày 1.1.2022, ᴘʜÍ bảo vệ môi trường được thay bằng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.
Từ năm 2022, TPHCM sẽ thu giá dịch vụ thoát nước.

Theo đó, năm 2022 mức thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải là 15% giá nước sạch. Cứ theo lộ trình tăng mỗi năm 5%, đến năm 2025 mức thu giá dịch vụ thoát nước bằng 30% giá nước sạch.

Loading...

Người dân đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thì không phải trả ᴘʜÍ bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) có hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước, nguồn tiếp nhận (nguồn tiếp nhận là các nguồn nước chảy thường xuyên hoặc định kỳ như sông suối, kênh rạch, ao hồ, đảm phá, biển, các tầng chứa nước dưới đắt) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về phương thức thu, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sẽ căn cứ vào khối lượng nước tiêu thụ hàng tháng của hộ dân để tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thông qua hóa đơn tiền nước.

Từ năm 2022, người dân TPHCM xài 1 triệu đồng tiền nước thì đóng “ᴘʜÍ thoát nước”150.000 đồng.

Đối với các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng phương án thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. Giá thu không được thấp hơn mức thu của các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải được để lại 1% trên tổng số thu thực tế để chi trả chi ᴘʜÍ dịch vụ thu hộ; thực hiện các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có), phần còn lại nộp vào ngân sách nhà nước để sử dụng cho các mục đích đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước và các chi ᴘʜÍ hợp lý khác theo quy định hiện hành.

Trước đó, từ tháng 11.2019, giá bán nước sạch tại TPHCM giai đoạn 2019-2022 đã tăng trung bình từ 5% đến 7%/năm. Như vậy, từ năm 2022, giá tiền nước sạch và dịch vụ thoát nước bình quân mà người dân phải trả cho mỗi mét khối sẽ tiếp tục tăng

Chẳng hạn, đến năm 2025, người sử dụng nước sẽ phải trả 40% thuế ᴘʜÍ bao gồm 35% giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cùng 10% VAT. Ví dụ một hộ gia đình mỗi tháng sử dụng hết 1 triệu đồng tiền nước sẽ đóng thêm khoảng 400.000 đồng tiền thuế ᴘʜÍ vào năm 2025. Đó là chưa kể giá nước sạch cũng sẽ tăng theo lộ trình./.

Theo https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tphcm-thu-gia-dich-vu-thoat-nuoc-tu-nam-2022-22476/

Loading...