Trung tâm tin học IUH thông báo chiêu sinh tháng 3/2021 chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Với 76 tiết, học phí 1tr1/ khóa, khai giảng thường xuyên, ghi danh tại trung tâm tin học (tầng trêt nhà A, gần cổng 1) từ 11/1/2021. Tuần đầu tháng 3 học – cuối tháng 4 thi (dự kiến); Giữa tháng 3 học – giữa cuối tháng 5 thi (dự kiến).

* Các chứng chỉ tin học ứng dụng ABC đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Hướng dẫn đăng ký: Sinh viên chuẩn bị 02 ảnh 3×4 và ghi danh trực tiếp tại VP trung tâm tin học (tầng trêt nhà A, gần cổng 1).

Loading...