Sinh viên Công Nghiệp

Bộ Công Thương công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ…

Thứ trưởng Bộ Công thương vừa có quyết định công nhận hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc bộ này, đối với tiến sĩ Phan Hồng Hải. Đáng chú ý, hiệu trưởng mới từng là hiệu trưởng được bổ nhiệm trước đó.…
Read More...