Trích Điều 6 Chương II Quy chế công tác học sinh sinh viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 1363 ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh).

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của Nhà trường và người khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin Điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học.
4. Xả rác bừa bãi, bôi xóa viết vẽ lên bàn, tường trong phòng học và trong khuôn viên nhà trường; làm hư hại các tài sản, trang thiết bị của nhà trường.
5. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong Nhà trường hoặc ngoài xã hội.
6. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.
7. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
8. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong Nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.
9. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa Nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.
10. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.
11. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
14330019_913315145439340_4227954755897963324_n
Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật như sau:

Loading...

Trường hợp sinh viên thi, kiểm tra thay hoặc nhờ thi, kiểm tra thay; làm thay, nhờ làm thay hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp sẽ bị đình chỉ học có thời hạn ngay từ lần vi phạm đầu tiên; lần vi phạm thứ hai sẽ bị buộc thôi học.

Trường hợp sinh viên uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp; đánh bạc; tàng trữ, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy; tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định… sẽ bị khiển trách ở lần vi phạm đầu tiên, cảnh cáo ở lần vi phạm thứ hai; tạm đình chỉ học có thời hạn ở lần vi phạm thứ ba; từ lần vi phạm thứ tư sẽ bị buộc thôi học…

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật; tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật sẽ bị đình chỉ học có thời hạn, tái phạm sẽ bị buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng sẽ bị giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Sinh viên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet; có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác thì tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Loading...