Sinh viên Công Nghiệp

Quy chế học vụ IUH năm học 2017

1,684

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ được ban hành theo Quyết định số 2336 /QĐ-ĐHCN ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh.
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ là tập hợp những quy định về phương thức đào tạo thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ; trong đó sinh viên chủ động lựa chọn học từng học phần (tuân theo một số ràng buộc được quy định trước) nhằm tích lũy từng phần kiến thức và tiến tới hoàn thành chương trình đào tạo để được cấp văn bằng tốt nghiệp.

Trên cơ sở chương trình đào tạo, quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ tạo điều kiện tối đa cho sinh viên phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc sắp xếp lịch học, đăng ký khối lượng kiến thức sẽ tích lũy trong từng học kỳ, tích lũy các học phần, kể cả sắp xếp thời gian học ở trường, thời gian tốt nghiệp, ra trường. Quy chế này cũng tạo điều kiện để sinh viên tích cực, chủ động thích ứng với quy trình đào tạo để đạt được những kết quả tốt nhất trong học tập, rèn luyện.

Tải toàn bộ file (PDF) Quy chế ở đây nhé: https://goo.gl/vkNrdt

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.