Sinh viên Công Nghiệp
Browsing Category

Tân sinh viên

Thời gian của khóa đào tạo IUH

Thời gian kế họach của một khóa đào tạo là thời gian cần thiết để sinh viên hoàn thành một chương trình học tập cụ thể. Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, mỗi sinh viên tùy theo điều kiện kinh tế, sức khỏe, năng lực ... của bản thân…
Read More...

Nhiệm vụ và Quyền của sinh viên IUH

Nhiệm vụ của học sinh sinh viên IUH: 1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của Nhà trường. 2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch…
Read More...