Sinh viên Công Nghiệp
Browsing Tag

2016

Nội quy học tập IUH 2016

Nội quy học tập của trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số: 1382/QĐ-ĐHCN ngày 27 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh).…
Read More...