Sinh viên Công Nghiệp
Browsing Tag

2017

Quy chế học vụ IUH năm học 2017

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ được ban hành theo Quyết định số 2336 /QĐ-ĐHCN ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh. Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ là tập hợp những quy định về…
Read More...

Xét và công nhận tốt nghiệp IUH

Xét và công nhận tốt nghiệp IUH - Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh Những sinh viên (hệ tín chỉ) có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp: - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc không đang…
Read More...