Sinh viên Công Nghiệp
Browsing Tag

hoc phi iuh

Mức thu học phí IUH năm học 2020-2021

Mức thu học phí của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) năm học 2020-2021 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh quyết định: Quy định mức học phí đối với sinh viên các hệ đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ…
Read More...

Mức thu học phí IUH năm học 2019-2020

Mức thu học phí IUH năm học 2019-2020 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh quyết định: Quy định mức học phí đối với sinh viên các hệ đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh năm học 2019-2020, áp dụng trong…
Read More...