Sinh viên Công Nghiệp
Browsing Tag

xét tốt nghiệp

Xét và công nhận tốt nghiệp IUH

Xét và công nhận tốt nghiệp IUH - Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh Những sinh viên (hệ tín chỉ) có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp: - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc không đang…
Read More...